นักแข่งรถ  กีฬาที่เสียสละชีวิตเพื่อมวลมนุษยชาติ

กีฬาเป็นสิ่งที่คิดค้นมาเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสามารถรักษาร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังทำให้ได้รู้จักมิตรภาพ ความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้อภัยซึ่งกันและกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ทุกกีฬาไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล หรือวอลเลย์บอล เป็นกีฬาที่เกิดขึ้นล้วนแต่ใช้แนวคิดนี้ เป็นเขมทิศชี้นำสังคม ให้ไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและควรจะเป็น เว้นแต่ กีฬาแข่งรถ ที่เข็มทิศอาจชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แต่บทสุดท้ายของปลายทางบนถนนเส้นนี้ ไม่ได้บรรจบกันกับกีฬาชนิดอื่น ความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ มาพร้อมกับคำว่าเสี่ยงตายในการแข่งขันรถยนต์ เพราะผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุด คือผู้ได้รับชัยชนะ และการที่จะได้เวลาที่ดีที่สุด หมายความว่านักแข่งรถต้องใช้ความเร็วไปถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และในความเร็วนั้นมีสิ่งที่ไม่คาดคิดที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อันนำมาซึ่งการถึงแก่ชีวิตของนักแข่งแต่ละคน ซึ่งได้มีการเสียชีวิตนักแข่งไปแล้วถึงนับไม่ถ้วนในการแข่งขันรถยนต์ ทั้งในสนามระดับโลกและในสนามประเทศไทย ดังนั้นกีฬาแข่งรถจึงเป็นกีฬาชนิดเดียว ที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดในบรรดากีฬาทุกชนิด

หลังจากมีการประดิษฐ์รถยนต์เบนซิลประสบความสำเร็จครั้งแรกได้ไม่นาน จอร์จ บอตัน ได้นำรถลงประกวดความเร็ว ในการการแข่งขันที่ปารีส และได้รับชัยชนะจากการแข่งในระยะทาง 2 กิโลเมตร ทำให้นักวิศวกรยานยนต์รู้ว่า รถหนึ่งคันสามารถไปได้เร็วกว่าอีกหลายคัน จึงนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเดินทางคมนาคม ขนส่งการค้าต่าง ๆ บนโลกให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้เร็วขึ้น และในทุกการแข่งขันสิ้นสุดลง วงการรถยนต์ก็ขยับความก้าวหน้าของยานยนต์ไปสู่ในระดับที่ดีขึ้น จนพัฒนามาถึงจุดที่ทีมส่งนักแข่งลงแข่งขัน ก็มีเพียงผู้ผลิตรถยนต์ของแต่ละบริษัทในโลกเท่านั้น ที่ทำการแข่งขัน ทุกครั้งที่จัดการแข่งขันจะมีจะมีนักแข่งรถที่ได้รับชัยชนะ และนักแข่งรถที่ได้รับความพ่ายแพ้ รวมไปถึงนักแข่งรถที่เสียชีวิต ซึ่งทำให้มาตรการของแต่ละบริษัท นำไปพัฒนาระบบความปลอดภัย ระบบเครื่องยนต์ วัสดุในการสร้างรถให้ดีขึ้น ต่อการใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ นักแข่งรถจึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับพัฒนาการคมนาคม ของมวลมนุษยชาติที่โลกขาดไม่ได้

แอร์แบค เข็มขัดนิรภัย  เบรก ความนิ่มนวลต่าง ๆ ของรถ ล้วนเป็นผลพวงมาจากการที่ได้มีการแข่งขันรถเกิดขึ้น โดยมีนักแข่งรถเป็นผู้ทดลองทำให้เราเห็นว่า รถบริษัทไหนคือรถที่ดีที่สุด รถบริษัทไหนที่พอใช้ได้ ไปจนถึงรถที่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง นักแข่งรถจึงเป็นบทบาทสำคัญของโลก เป็นผู้เสียสละของมวลมนุษยชาติที่ขาดไม่ได้